Massageterapi som friskvård

Många personalgrupper är i behov av friskvård dit även någon form av kroppsterapi som t. ex. massage räknas. Förutom gladare och starkare personal, friskare arbetsmiljö och bättre arbetsklimat, blir er verksamhet mer lönsam tack vare personalens ökade arbetskapacitet samt minskad sjukfrånvaro och rehabiliteringsbehov.

Skatteregler

Friskvård är en form av personalförmån som är avdragsgill för arbetsgivaren. Förmånen syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen och den är skattefri även för de anställda under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Då kostnaderna är avdragsgilla i sin helhet om friskvården sker under arbetstid kan vinsten maximeras. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Tillvägagångssätt

Efter undersökning av personalen görs gemensamt individuella behandlingsprogram som också är anpassade till själva företaget och dess behov. Fokus läggs på de besvär och skador som annars skulle bli långdragna och kostsamma. Därför är det viktigt att sätta in behandlingen på ett så tidigt stadium som möjligt.

Behandlingarna ska vara både förebyggande och rehabiliterande. Dessutom får personalen rådgivning om egentöjning och specifik träning som de själva kan utöva under raster på arbetsplatsen eller hemma.

Efter överenskommelse är det även möjligt att ordna s. k. Hälsodagar för anställda med ”prova på”-massage.